Po radę do radcy?


Potrzebujesz pomocy przy sprawie rozwodowej? A może chcesz starać się o dofinansowanie unijne? Potrzebujesz pomocy w sprawach majątkowych? Wszystko to są zagadnienia, którymi zajmuje się radca prawny. Kiedy jeszcze szukać pomocy u radcy prawnego?

Kim jest radca prawny?

Radca prawny, zgodnie z ustawą, może zajmować się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami. Kancelaria prawna pomoże nam w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, czy prawa rodzinnego. Pomoże windykować należności, prowadzi postępowania polubowne, sądowe oraz egzekucyjne. Zakres działalności radcy prawnego jest tak szeroki jak adwokata. Różnica między tymi zawodami polega tylko i wyłącznie na tym, że radca prawny- w przeciwieństwie do adwokata- może być zatrudniony na umowę o prace w zakładzie pracy.

Komu pomoże radca prawny?

Prawnik ma uprawnienia do reprezentowania i doradztwa przedsiębiorcom i podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym, czyli przysłowiowemu Kowalskiemu.

Reprezentowanie

Radca prawny może reprezentować klienta w sądzie, przed sądami powszechnymi, instytucjami i organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi. Może występować jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i obrońca. Na mocy udzielonych pełnomocnictw prawnik może zrobić za klienta wszystko, z wyjątkiem składania zeznań i wyjaśnień.