Mailing

Mogłoby wydawać się, że nie ma jakichkolwiek przeszkód prawnych mogących wstrzymać e-mail marketing. Okazuje się, jednak, że również ta kwestia jest opisana w przepisach prawa polskiego. Maile marketingowe można wysyłać jedynie osobom, które wyraziły na to zgodę.

E-mail marketing nie może zawierać także treści nazistowskich, pornograficznych czy innych, które mogłyby godzić w godność człowieka. Niedostosowanie się do tych przepisów przez firmy marketingowe może okazać się brzemienne w negatywne rezultaty takie jak pozwy sądowe, odszkodowania oraz kary grzywny. Warto dodać także, że tego typu sprawy pojawiają się sądach coraz częściej ze względu na wzrost świadomości użytkowników Internetu.