Jak sporządzić pozew o zapłatę?

Statystyki pokazują, że Polacy coraz częściej po rozwiązanie sporów udają się do sądów. Załatwiamy tam nie tylko te sprawy, które musimy (jak np. rozwód, którego nie jesteśmy w stanie uzyskać w żaden inny sposób), ale także takie, które dotychczas próbowaliśmy rozwiązywać na drodze pozasądowej, dyskutując i przekonując się nawzajem do swoich racji. Jednym z typowych sporów tego typu są sprawy o zapłatę.

Sprawy o zapłatę w przeszłości i dziś

Jeszcze do niedawna na skierowanie do sądu sprawy tego typu decydowało się niewiele osób. Często uznawaliśmy, że koszty wynajęcia prawnika (takiego jak adwokat lub radca prawny) mogą być wyższe niż to, co możemy uzyskać. Baliśmy się procedur i skomplikowania postępowania, konieczności zeznawania w sądzie i wzywania na świadków np. naszych bliskich. Negocjowaliśmy więc, prosiliśmy, a w ostateczności groziliśmy tym, którzy byli nam winni pieniądze. Na tym jednak zwykle się kończyło, a na postępowania sądowe decydowali się głównie duzi przedsiębiorcy, posiadający adwokatów, którzy z nimi współpracowali. Dziś model ten ulega zmianie a do sądu coraz częściej decyduje się udać tzw. przeciętny Kowalski.

Czy w sprawie o zapłatę konieczny jest adwokat?

Formalnie nie ma takiej konieczności. Polskie prawo nie przewiduje przymusu adwokackiego. Jeśli zdecydujemy się samodzielnie sporządzić pozew, musimy jednak pamiętać o tym, że powinien on zawierać pewne niezbędne elementy:

1. oznaczenie sądu, do którego jest kierowany;
2. dokładne oznaczenie stron postępowania;
3. konkretne żądanie, czyli oznaczenie, czego dokładnie się domagamy;
4. wskazanie okoliczności, na które się powołujemy i dowodów, które mają te okoliczności potwierdzać;
5. pozew powinien też być prawidłowo opłacony (lub zawierać wniosek o zwolnienie od kosztów).

Warto też pamiętać, że w większości przypadków warto choćby wstępnie skonsultować naszą sprawę z adwokatem. Jego pomoc w toku postępowania może nie być nam potrzebna, ale profesjonalna opinia, wyrażona przed rozpoczęciem procesu, może pomóc nam prawidłowo ocenić nasze szanse i zaplanować dalsze działania.